Aleš Kománek (*1982)

Aleš Kománek, laureát mezinárodní dirigentské soutěže v Katowicích 2017 (4.místo a nejvyšší vyznamenání) a finalista druhého ročníku konkurzu Charlese Mackerrase v English National Opera v Londýně 2014, patří k nastupující slibné generaci mladých českých dirigentů. Jako absolvent prestižních evropských hudebních univerzit v Praze a ve Vídni na sebe upozornil svými úspěchy a pestrou praxí s řadou orchestrů. S vynikajícími výsledky absolvoval bakalářské (r. 2009) a magisterské studium (r. 2011) na Hudební fakultě Akademie Múzických Umění v Praze pod vedením Jiřího Bělohlávka, Radomila Elišky či Tomáše Koutníka. Jako postgraduální student oboru orchestrální dirigování pokračoval na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni ve třídě Marka Stringera a Yuji Yuasy. Mistrovské kurzy absolvoval u profesora dirigování pařížské konzervatoře Zsolta Nagye a Clarka Rundella, vedoucího dirigentského oddělení na Royal Nothern College v Manchesteru. Operní kurzy pak pod vedením Norberta Baxy a Dwighta Bennetta během Evropské hudební akademie v Teplicích.

Aleš Kománek spolupracoval jako dirigent opakovaně s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Plzeňskou filharmonií, Komorním orchestrem pražských symfoniků, Filharmonií Brno, Severočeskou filharmonií Teplice, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice či Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské lázně. Představil se rovněž jako dirigent v polském Rzeszówě s Filharmonií Rzezsów nebo v rakouském Badenu s Orchestrem Spirit of Europe. S Komorním orchestrem pražských symfoniků vystoupil na mezinárodním festivalu Mladá Praha. Řídil také Pražský komorní filharmonický sbor, Moravský komorní sbor a opakovaně byl přizván ke spolupráci s ansámblem pro soudobou hudbu Prague Modern v rámci koncertního cyklu Krása dneška, složeným z předních členů Pražské komorní filharmonie. V Ústí nad Labem se představil jako operní dirigent s Pucciniho La Bohéme a tamním operním souborem Severočeského divadla. S Plzeňskou filharmonií pořídil pro Český rozhlas první studiovou nahrávku dosud neznámé 10. symfonie Jaromíra Podešvy a pro nakladatelství Rundel Verlag natočil CD s vokálně instrumentálními díly českého skladatele Pavla Staňka.

V březnu 2014 byl vybrán mezi posledních osm finalistů druhého ročníku konkurzu Charlese Mackerrase v English National Opera v Londýně, kde dirigoval orchestr a sólisty English National Opera.

Jeho repertoár je již nyní rozsáhlý a zahrnuje partitury jak předních českých autorů Dvořáka, Janáčka, Smetany a Martinů, tak českých autorů současných: Žalčíková, Chaloupka, Podešva, Staněk aj., na jejichž propagaci se aktivně podílel a uvedl také v několika světových premiérách. Ze světové literatury dirigoval díla Haydna, Mozarta, Beethovena, Schumanna, Mendelssohna-Bartholdyho, Brahmse, Musorgského, Rimského-Korsakova, Tchaikovského nebo Elgara, jakož i díla předních autorů 20. století včetně Stravinského, Ravela, Bartóka, Šostakoviče, Brittena nebo Sibelia. Velmi důležitou součást jeho repertoáru tvoří opera, například Pucciniho La Bohéme a Tosca, Verdiho La Traviata, Bizetova Carmen, Dvořákova Rusalka, Smetanova Prodaná nevěsta a Janáčkovy Příběhy lišky Bystroušky či Jenůfa.

Během studia získal Aleš Kománek na důkaz podpory a ocenění svých aktivit stipendium Ministerstva kultury České Republiky, Českého hudebního fondu a stipendium Magistrátu města Ostravy.